Smaller Default Larger

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA

Celem profilaktyki jest wychwycenie nieprawidłowych nawyków i szkodliwego stylu życia oraz  zapobieganie chorobom poprzez:

 • uświadomienie uczestnikom jak ważne są badania profilaktyczne. 
 • przekazanie podstaw nt. prozdrowotnego stylu życia oraz rozwijanie nawyków i umiejętności dbania o zdrowie  
 • przedstawienie metod zapobiegania chorobom
 • zapoznanie i przyswajanie podstawowych informacji z zakresu pierwszej pomocy, dostarczanie przekazu na temat  poszczególnych jednostek chorobowych oraz wartości zdrowia.
 • integracja grupowa 
 • dyskusje dotyczące bieżących zagadnień
 • dbałość o zdrowie (gotowość do konsultacji z lekarzem i leczenia się w PZP,  zdrowy tryb życia)
 • zdobycie wiedzy na temat umiejętności radzenia sobie w nagłych przypadkach

 

W ramach profilaktyki zdrowia prowadzone są następujące działania:

 • pogadanki tematyczne skierowane  do  wszystkich uczestników prowadzone przez pielęgniarkę.
 • pomiar ciśnienia krwi – kontrola.
 • kontrola masy ciała - zestawienie , porównanie oraz wychwycenie różnic  wahań wagi ciała.
 • zapoznanie uczestników ze skalą oraz obliczaniem współczynnika BMI.
 • zapobieganie otyłości, oraz szkodliwym skutkom nadwagi lub niedowagi
 • profilaktyka obejmuje również współpracę z uczestnikiem, rodziną oraz placówkami służby zdrowia.

 

Działania te polegają na wsparciu w uzgadnianiu i pilnowaniu terminów  wizyt u lekarza oraz pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia. Zapewnienie wsparcia w formie wykupienia leków.