Smaller Default Larger

WSPÓŁPRACA Z UCZESTNIKIEM, RODZINĄ ORAZ PLACÓWKAMI SŁUŻBY ZDROWIA.

Działania te polegają na:

  • pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących uczestników;

  • udzielaniu poradnictwa psychologicznego i socjalnego dla rodzin;

  • kształtowaniu odpowiednich postaw uczestników wobec osób bliskich;

  • organizacji spotkań w Środowiskowym Domu Samopomocy;

  • pomocy w uzgadnianiu i pilnowaniu terminów wizyt u lekarza,

  • pomocy w zakupie leków,

  • pomocy w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia