Smaller Default Larger

11 listopada…

flagaW dniu 09.11.2018 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kętrzynie została zorganizowana akademia z okazji 11 listopada – 100- tnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Głównym celem zajęć było kształcenie postawy szacunku do historii naszego kraju, symboli narodowych, właściwego zachowania podczas uroczystości, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej oraz integracja uczestników podczas wspólnej zabawy. Akademia rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie uczestnicy przedstawili krótki rys historyczny w postaci: znaczenia daty, dzieje obchodów, odczytanie poezji Dnia Niepodległości przeplatane pieśniami patriotycznymi. Kolejnym etapem było branie udziału w zajęciach manualnych dotyczących symboli narodowych. Na zakończenie wykonali biało – czerwone kotyliony. Uczestnicy chętnie brali udział w zajęciach.

11 listopada 11 listopada 11 listopada 11 listopada
Następne w galleri......