Smaller Default Larger

Marsz przeciw przemocy…

W dniu 29.11.2018r. uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie wzięli udział w marszu przeciw przemocy pod hasłem: „Kochaj, szanuj, nie krzywdź, nie bij...” w ramach Kampanii „Biała Wstążka”. Zbiórka uczestników marszu odbyła się przy Kompleksie Rekreacyjno-Sportowym "Kętrzynianka", przemarsz nastąpił ulicami: Szpitalną, M.C. Skłodowskiej, Wojska Polskiego, Gen. W. Sikorskiego, Plac Piłsudskiego. Po dotarciu do ratusza odbył się taniec wyrażający sprzeciw wobec przemocy One Billion Rising, a następnie uczestnicy przeszli do Kina „Gwiazda” gdzie zostały wręczone nagrody laureatom konkursu plastycznego „Mój bezpieczny świat” i konkursu na spot „Mój bezpieczny świat” oraz prezentacja konkursowych spotów profilaktycznych.

Celem wyjścia było kształtowanie prawidłowej postawy mężczyzn wobec kobiet, zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem przemocy, włączenie się do walki z przemocą wobec kobiet oraz propagowanie właściwych postaw wśród mężczyzn

Marsz Marsz Marsz Marsz
Następne w galleri......