Smaller Default Larger

Wigilia w ŚDS

   Uroczystość Bożego Narodzenia wprowadzono do kalendarza świąt kościelnych w IV wieku. Dwieście lat później ustaliła się tradycja wieczornej kolacji, zwanej wigilią. Wieczerza wigilijna jest niewątpliwie echem starochrześcijańskiej tradycji wspólnego spożywania posiłku, zwanego z grecka agape, będącego symbolem braterstwa i miłości między ludźmi. Tym samy w naszej placówce w dniu 20 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie opłatkowe.

Wigilia Wigilia Wigilia Wigilia
Następne w galleri......