Smaller Default Larger

Międzynarodowy Dzień Chorego

      W dniu 04. 03. 2019 r. uczestnicy brali udział w spotkaniu zorganizowanym z okazji ,,Międzynarodowego Dnia Chorego”. Święto obchodzone jest corocznie 3 marca. Ustanowił je papież Jan Paweł II w dniu 13 maja 1992 roku w 75 rocznicę objawień fatimskich i w 11 rocznicę zamachu na życie świętego papieża. Po wprowadzeniu przez terapeutę w temat spotkania przedstawiono prezentację slajdów, po obejrzeniu których odczytano Orędzie papieża Franciszka, a następnie przeprowadzono pogadankę uświadamiającą, jak ważna jest pomoc chorym. Uczestnicy dowiedzieli się, iż Święto obchodzone jest w dniu wspominania w Kościele powszechnym pierwszego objawienia Maryi w Lourdes. Ogólnoświatowe obchody tego dnia odbywają się co roku, w którymś z sanktuariów maryjnych na świecie. Celem obchodów święta jest uświadomienie o konieczności zapewnienia lepszej opieki chorym, dowartościowanie cierpienia chorych na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim duchowej, włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych, popieranie zaangażowania wolontariatu, uwrażliwienie na los osób chorych, cierpiących.

Dzień chorego Dzień chorego Dzień chorego Dzień chorego
Następne w galleri......