Smaller Default Larger

Wyjście na pocztę

Dnia 16.04.2019 r. uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie wzięli udział w wyjściu na pocztę. W trakcie spaceru poznawali topografię miasta, zasady bezpiecznego i poprawnego poruszania się osób pieszych. Po dotarciu na miejsce, wrzucali do skrzynki pocztowej przygotowane wcześniej i zaadresowane do zaprzyjaźnionych instytucji kartki świąteczne. W drodze powrotnej odwiedzili Komendę Powiatową Straży Pożarnej oraz Komendę Powiatową Policji w Kętrzynie, gdzie osobiście zostawili kartki z życzeniami. Po powrocie do ŚDS podzieli się wrażeniami z pozostałymi uczestnikami, którzy nie mogli wziąć udziału w wycieczce. Celem wyjścia było podtrzymywanie tradycji wysyłania świątecznych życzeń oraz nabywanie i doskonalenie umiejętność nawiązywania kontaktów społecznych.

 Poczta  Poczta  Poczta  Poczta  
Następne w galleri......