Smaller Default Larger

Dzień ziemi

Dnia 23.04.2019 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kętrzynie obchodziliśmy Dzień Ziemi, który wymyślono po to, by miliardy ludzi pochyliły się nad losem planety, na której żyją. Moment ekologicznej refleksji ma nas uchronić przed popełnianiem kolejnych błędów. W Dniu Ziemi na całym świecie tysiące stowarzyszeń ekologicznych organizuje manifestacje, konferencje, pokazy i akcje na rzecz środowiska naturalnego. Hasłem kampanii Dnia Ziemi w 2019 r. jest ochrona zagrożonych gatunków. Z tej okazji uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną na temat zagrożonych wyginięciem roślin i zwierząt oraz francuski film dokumentalny pt. „Home – S.O.S. Ziemia”. Po obejrzeniu prezentacji i filmu uczestnicy dyskutowali na temat zagrożeń ekologicznych na naszej planecie i przedstawiali przykłady racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska przyrodniczego. Celem zajęć było promowanie postaw ekologicznych, uświadomienie wartości tkwiącej w różnorodności przyrodniczej świata oraz konsekwencji wynikających z ekspansywnego wykorzystywania jego zasobów, a także kształtowanie postawy odpowiedzialności za losy przyrody i człowieka na Ziemi oraz uświadomienie problemów związanych ze zmianami klimatu, przeludnieniem, wymieraniem gatunków czy brakiem wody.

 Ziemi  Ziemi  Ziemi