Smaller Default Larger

Dzień książki

W dniu 25 kwietnia 2019 r. uczestnicy ośrodka wzięli udział w zajęciach z okazji „Dnia Książki”. W tym dniu zorganizowane różne zajęcia w salach terapeutycznych. Uczestnicy przeglądali różne książki i czasopisma między innymi, oglądali filmy pt: ,,Produkcja papieru” oraz ,,Jak powstaje książka” oraz uczestniczyli w biblioterapii. Celem zajęć byłą popularyzacja Dnia Książki i Praw Autorskich, popularyzowanie czytelnictwa wśród uczestników, kształtowanie szacunku do książki jako źródła wiedzy. Uczestnicy byli zadowoleni, że mogli brać udział w tego typu zajęciach.

 Książka  Książka  Książka  Książka  
Następne w galleri......