Smaller Default Larger

Konstytucji 3 maja

    W dniu 02.05.2019 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kętrzynie została zorganizowana akademia z okazji obchodów Konstytucji 3 maja pt. „Konstytucji 3 maja, Polska - jej piękno i historia”. Akademia rozpoczęła się od odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie uczestnicy przedstawili czym jest konstytucja, jej historię i znaczenie dla narodu. Kolejnym etapem było branie udziału w zajęciach grupowych. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy gdzie wykonywali polecenia zgodnie z instrukcją. I grupa ( Białe Orły) – uczestnicy opisywali godło Polski, korzystając z ilustracji, określeń pomocniczych i planu, układali z rozsypanki wyrazowej odpowiedzi na pytania. II grupa (Muzycy) - uczestnicy układali tekst hymnu z rozsypanki zdaniowej oraz rozwiązywali krzyżówkę z hasłem; „ Mazurek Dąbrowskiego”. III grupa (Turyści) - uczestnicy wykonywali folder zapraszający turystę do odwiedzenia ciekawych miejsc w Warszawie (co warto zobaczyć i zwiedzić w stolicy?). Wpisywali nazwy geograficzne we właściwe miejsce na mapie. IV grupa (Historycy) – uczestnicy pracowali z tekstem i „Słownikiem języka polskiego”. Na zakończenie każdy lider grupy zaprezentował swoją pracę pozostałym uczestnikom. Głównym celem zajęć było kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej ,rozwijanie w uczestnikach zainteresowań symbolami narodowymi oraz kształtowanie postaw patriotycznych. Uczestnicy chętnie brali udział w zajęciach.

 Konstytucja  Konstytucja  Konstytucja  Konstytucja
Następne w galleri......