Smaller Default Larger

Rozstrzygnięcie I Powiatowego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Moja miejscowość, mój region, moja mała ojczyzna - świat oczami niepełnosprawnych artystów”.

Dnia 17 maja 2019 r. rozstrzygnięto I Powiatowy Konkurs Plastyczny pod hasłem
„Moja miejscowość, mój region, moja mała ojczyzna - świat oczami niepełnosprawnych artystów”. Organizatorem powyższego konkursu było
Stowarzyszenie na  Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "RAZEM” w Kętrzynie przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

Wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej miało miejsce dnia 6.06.2019 r. podczas imprezy „X Integracyjny Przegląd Teatrów Amatorskich”. W konkursie nasza uczestniczka zajęła III miejsce oraz dwie osoby otrzymały wyróżnienie.

 Konkurs  Konkurs  Konkurs  Konkurs
Następne w galleri......