Smaller Default Larger

Próbna ewakuacja przeciwpożarowa w ŚDS w Kętrzynie

.

Ćwiczenia zostały przeprowadzone 18 lipca 2019 r. podczas normalnej pracy ośrodka, gdy pracownicy i uczestnicy zajęć przebywali na jego terenie. Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie warunków, oraz organizacji ewakuacji przy zachowaniu procedur zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Po alarmie i ogłoszeniu pożaru pracownicy wraz z uczestnikami sprawnie opuścili budynek zgodnie z planem ewakuacji. Wywołanie alarmu pozwoliło na ocenę reakcji pracowników oraz uczestników. Po skończonej ewakuacji  wszyscy zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie ze strażakami.