Smaller Default Larger

Twórczość Jana Brzechwy i Juliana Tuwima

          Dnia 25 sierpnia 2019 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy uczestnicy mogli obejrzeć występ artystyczny grupy teatralnej z Krakowa. Przedstawienie nosiło tytuł „Rozmaitości”. Swoją treścią nawiązywał do twórczości Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Autorzy w sposób żartobliwy i przystępny przedstawili scenki wierszy pt. „Żaba”, „Pan Hilary”, „Słoń Trąbalski”, „Leń”, itp. Uczestnicy z ogromnym zainteresowaniem oglądali teatrzyk oraz mogli sami zagrać w niektórych scenkach, gdyż aktorzy zapraszali chętne osoby do wspólnej gry teatralnej. Po przedstawieniu aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Celem zajęć było rozwijanie zainteresowań sztuką teatralną, rozwijanie wrażliwości emocjonalnej, kształtowanie zamiłowania do literatury oraz rozwijanie aktywnego udziału w życiu kulturalnym społeczeństwa.

Teatr Teatr Teatr Teatr
Następne w galleri......