Smaller Default Larger

JUBILEUSZ 10 LECIA ŚDS

Jubileusz 10 – lecia

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Kętrzyn

Dnia 25 lutego 2020 r. świętowaliśmy 10 rocznicę powstania Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie. Obchody jubileuszu rozpoczęły się Mszą Świętą w Parafii Świętego Jacka, którą celebrował ksiądz Proboszcz Andrzej Orłowski. Następnie zaproszeni goście, uczestnicy i ich rodziny oraz pracownicy Domu spotkali się w Kętrzyńskim Centrum Kultury. Oficjalnie przywitano wszystkich zaproszonych gości: przedstawicieli władz wojewódzkich, samorządowych, duchowieństwa oraz instytucji, które na co dzień działają na rzecz osób niepełnosprawnych i delegacje zaprzyjaźnionych środowiskowych domów samopomocy. Po przywitaniu wszystkich zaprezentowano film o działalności Domu. Kadra i uczestnicy przyjęli gratulacje i podziękowania od zaproszonych gości. Dyrektor Pani Joanna Kuśmierczuk podziękowała wszystkim pracownikom i przyjaciołom Naszego Domu. Część oficjalną uświetnił występ grupy wokalnej „Wrzaski i Krzyki” przygotowanej pod kierunkiem Pana Jarosława Olejnika. Następnie wszyscy zostali zaproszeni na tort jubileuszowy i poczęstunek przygotowany podczas treningu kulinarnego. Mamy nadzieję, że jubileusz 10 - lecia powstania Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie, będzie tylko początkiem kolejnych pięknych chwil spędzonych w gronie przyjaciół i opiekunów. Dziękujemy ...

 Jubileusz  Jubileusz  Jubileusz  Jubileusz  
Następne w galleri......