Smaller Default Larger

Krótki opis

 

SDSDom powstał  26 lutego 2010 roku.

Od 1 września 2011roku realizuje zadania statutowe jako wyodrębniona jednostka organizacyjna Gminy Miejskiej Kętrzyn

na podstawie uchwały nr X/57/11 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie Organ prowadzący Urząd Miasta Kętrzyn

Organ zlecający realizację zadania
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki  w Olsztynie

Środowiskowy Dom  Samopomocy w Kętrzynie działa na podstawie aktów prawnych:Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.  z dnia 22 czerwca 2012r.)
2. Rozporządzenie MPiPS z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. z dnia 17 grudnia 2010r.)
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z dnia 12 maja 2011r.)

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętrzynie jest dziennym Ośrodkiem Wsparcia przeznaczony dla 60 osób niepełnosprawnych typu:

            A -  dla osób przewlekle psychicznie chorych,
            B – dla osób upośledzonych umysłowo,
            C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia
                   czynności psychicznych.

Działalność Domu prowadzona jest przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach zgodnych
 z zapotrzebowaniem środowiska na usługi świadczone przez ŚDS w Kętrzynie, czyli od 7.30 do 15.30.

 Informacja  o nas

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętrzynie funkcjonuje w dziale § 852 – Pomoc Społeczna, rozdziale § 85203 – Ośrodki Wsparcia. Dom realizuje zadania statutowe jako wyodrębniona jednostka organizacyjna Gminy Miejskiej Kętrzyn od dnia 1 września 2011r. Jest dziennym Ośrodkiem Wsparcia typu:

A – dla osób przewlekle psychicznie chorych,

 B – dla osób upośledzonych umysłowo,

C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych,  przeznaczona dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo, wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Kętrzynie prowadzone są usługi w formie treningów:

 1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening kulinarny, trening nauki umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi, trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny;
 2. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów,
  w urzędach, w instytucjach kulturowych, w miejscach publicznych;
 3. Trening umiejętności spędzania czas wolnego, w tym: rozwijanie swoich zainteresowań (telewizją, literaturą, audycjami radiowymi, tańcem, muzyką, sztuką, majsterkowaniem), udział
  w spotkaniach towarzyskich i kulturowych, organizowanie imprez i uroczystości okolicznościowych;
 4. Terapia ruchowa, w tym: zajęcia sportowe, turystyka, rekreacja;
 5. Trening umiejętności praktycznych;
 6. Trening edukacyjny;
 7. Trening manualny;
 8. Trening umiejętności radzenia sobie ze stresem;
 9. Trening aktywnego poszukiwania pracy;
 10. Trening aktywnego udziału we własnym leczeniu farmakologicznym
 11. Trening umiejętności prowadzenia rozmowy.

Treningi  w Domu odbywają się w poszczególnych salach treningowych, a mianowicie:

 1. Komputerowo – filmowej
 2. Kulinarnej
 3. Rekreacji i sportu
 4. Konserwatorsko – technicznej z elementami ogrodnictwa
 5. Plastyczno – muzycznej
 6. Doświadczania świata
 7. Edukacyjnej
 8. Teatralno – literackiej

Działalność Domu prowadzona jest przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku)
w godzinach zgodnych z zapotrzebowaniem środowiska na usługi świadczone przez ŚDS
w Kętrzynie, czyli od 7.30 do 15.30.

Dom świadczy również specjalistyczne usługi dostosowane do osób niepełnosprawnych, a w szczególności:

 • zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych,
 • zajęcia socjoterapeutyczne,
 • poradnictwo psychologiczne dla uczestników i ich rodzin/ opiekunów (psychoedukacja)
 • poradnictwo socjalne dla uczestników i ich rodzin/ opiekunów;