Smaller Default Larger

Sala edukacyjna

 

Sala edukacyjna -  w tej sali uczestnicy rozwijają zainteresowania czytelnicze, poznają opowiadania, bajki  i wiersze.

Uczą się jednocześnie poprawnej wymowy, swobody wypowiedzi, a także wzbogacają swoje słownictwo. Nabywają i podtrzymują umiejętności zdobyte w trakcie nauki szkolnej. Podczas zajęć zdobywają praktyczną wiedzę niezbędną do samodzielnego życia jak np. liczenie pieniędzy oraz rozpoznawania ich nominałów. Zdobywają wiedzę o otaczającym ich świecie, poznają tradycje, zwyczaje i kulturę. Obok nauki i pracy uczestnicy doskonalą swoje umiejętności poprzez gry i zabawy edukacyjne, które nie tylko rozwijają psychomotorykę, ale również integrują grupę.

    

Edukacyjna Edukacyjna Edukacyjna Edukacyjna  
Następne w galleri......