Smaller Default Larger

Sala plastyczno - muzyczna

 

Funkcją sali plastyczno-muzycznej jest zapoznanie uczestników z różnymi technikami malarskimi, graficznymi, wykonywania szkiców, rysunkiem, kompozycją oraz sposobami tworzenia dzieł sztuki, a także nauka piosenek, gry na instrumentach oraz poznanie świata muzyki. Zajęcia plastyczne i muzyczne uwrażliwiają na piękno i kształtują osobowość rozwijając ekspresję twórczą. Daje również osobom niepełnosprawnym możliwość wyrażania swoich uczuć za pomocą różnych technik.

Plastyczno-mu Plastyczno-mu Plastyczno-mu