Smaller Default Larger

Sala rekreacji i sportu

 

1Sala rekreacji i sportu - celem zajęć w sali rekreacji

i sportu jest przede wszystkim jest zwiększenie wydolności fizycznej, poprawienie ogólnej kondycji, zwiększenie siły mięśniowej, usprawnienie w różnych jednostkach chorobowych. Prowadzone są trening: samoobsługi, dbania o higienę i zdrowie osobiste, trening ruchowy polegający na dobieraniu indywidualnego zestawu ćwiczeń, codziennej gimnastyce, ćwiczeniach ogólno usprawniających, poprawie koordynacji ruchowej, grach
 i zabawach ruchowych na świeżym powietrzu - ćwiczenia poznawczo-ruchowe w terenie. W tej sali stosuje się techniki relaksacyjne

2   3