Smaller Default Larger

Sala teatralna

 

Sala teatralna -  zadaniem sali teatralnej jest rozbudzanie potrzeb kulturalnych, zdobycie ogólnych wiadomości i zrozumienie pojęć związanych z dziedziną teatru i literatury, wprowadzenie w polskie tradycje, ćwiczenie zmysłów słuchu, wzroku, dotyku, koncentracji poprzez branie udziału w przedstawieniach teatralnych czy recytacjach wierszy. Rozwijanie twórczej inicjatywy i aktywności oraz pozytywnych cech charakteru. Teatr umożliwia uczestnikowi wyzbycia się zahamowań, lęków oraz nieśmiałości, natomiast pozwala na wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Teatr Teatr Teatr Teatr